Web Hosting และ ชื่อ Domain สำคัญกับเว็บไซต์อย่างไร

Web Hosting และ ชื่อ Domain สำคัญกับเว็บไซต์อย่างไร

การทำเว็บไซต์ออนไลน์ขายของในปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก เพราะช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จึงทำให้มีนักธุรกิจมากมายตัดสินใจเปิดเว็บไซต์ของตัวเอง เพื่อรอรับคำสั่งซื้อสินค้าจากทั่วโลกได้อย่างสะดวก ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ การเลือกบริษัท Web Hosting และชื่อ Domain ที่มีคุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ความสำคัญของ web hosting

การจะมีพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้นั้น คุณจำเป็นจะต้องขอเช่าพื้นที่เหล่านี้จากผู้ให้บริการ web hosting ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนมีให้เลือกหลายร้อยแห่งทั่วโลก การทำเว็บไซต์ออนไลน์ขายสินค้าใด ๆ จึงต้องเลือกผู้ให้บริการ web hosting ที่เหมาะสม ทั้งด้านคุณภาพ ราคาและบริการของเจ้าหน้าที่ เพราะจะช่วยให้ธุรกิจของคุณนั้นราบรื่นได้

หากคุณไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายสูง เพราะธุรกิจอยู่ในระยะแรกเริ่ม คุณสามารถเลือกใช้ web hosting ในราคาประหยัดหรือแพ็กเกจระดับเบื้องต้น ที่เสียค่าใช้จ่ายรายปีไม่เกิน 500 บาท แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงเกิดปัญหาในการใช้งานได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ไม่เสถียร มีปัญหาเว็บไซต์ล่มง่าย การเข้าถึงข้อมูลอาจล่าช้าในบางช่วงเวลา เพราะเป็นระบบ shared hosting ซึ่งในช่วงเวลา 18:00 น ถึง 21:00 น. โดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นั้น จะมีลูกค้าจากหลายบริษัทที่ใช้ทรัพยากรของ hosting ร่วมกัน จึงส่งผลต่อหน่วยความจำและความเร็วของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้

ส่วนผู้ที่ทำเว็บไซต์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ แนะนำให้ใช้บริการผ่านระบบ Cloud hosting ซึ่งจะมีความรวดเร็วในการเชื่อมโยงข้อมูลสูง มีระบบเก็บความลับของบริษัทและลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องของบัตรเครดิตที่จำเป็นต้องใส่ใจมากขึ้น หากคุณเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจด้านการเงิน การให้เช่าซื้อสินทรัพย์ การโรงแรม ฯลฯ ซึ่งคุ้มค่ากับการจ่ายค่าบริการมากกว่าหมื่นบาทต่อปี

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจของ hosting รวมถึงการย้ายไปยังผู้ให้บริการรายใหม่นั้นสามารถทำได้ง่าย เพียงแต่ต้องศึกษาข้อมูลสเปกและค่าใช้จ่าย เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วย

การเลือกชื่อ Domain

โดเมนคือชื่อเว็บไซต์ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนหรือประเภทสินค้าที่จำหน่าย หากเปรียบเทียบกับบ้านที่อยู่อาศัย Domain ก็คือหมายเลขบ้านหรือชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้าน ดังนั้นการตั้งชื่อโดเมนจะสื่อถึงกิจการที่คุณทำอยู่ได้ และควรตั้งเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล ไม่มีปัญหาการสะกดตัวอักษรหรือวรรณยุกต์ผิดพลาด ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ เป็นชื่อที่สั้น จำง่าย ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำความยาวไม่เกิน 60 ตัวอักษรด้วย

จะเห็นได้ว่าการเลือก Hosting และชื่อโดเมนนั้นมีความสำคัญและต้องใส่ใจในรายละเอียด หากต้องการให้เว็บไซต์ออนไลน์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงกลุ่ม ก็ต้องใส่ใจตั้งแต่ชื่อโดเมน และต้องเลือก Web Hosting ที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจในการใช้งาน อันจะส่งผลให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว