Hosting มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร…

การทำธุรกิจในยุค 4G นั้น เทคโนโลยีการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ วิธีการเข้าถึงลูกค้าไม่จำเป็นต้องอาศัยการพบปะโดยตรงเหมือนในอดีต แต่นักธุรกิจสามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อสื่อสารธุรกิจให้ลูกค้าทราบได้โดยตรง แต่การสร้างเว็บไซต์นั้นจำเป็นต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่า Hosting ด้วย

Hosting คือรูปแบบการให้บริการสำหรับสร้างพื้นที่เพื่อนำเสนอข้อมูลออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณต้องการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะออนไลน์ ให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาดูธุรกิจ ดาวน์โหลดข่าวสาร หรืออื่น ๆ ก็เพียงสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาก่อน จากนั้นก็นำเว็บไซต์ของตนเอง มาอัพโหลดในระบบที่ให้บริการฝากพื้นที่ หรือโฮสติ้งนั่นเอง

ทั้งนี้ การเลือก Hosting ที่ดี จำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ค่าใช้จ่าย การเลือกโฮสติ้งควรพิจารณาตามประเภทการใช้งานซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทคือ Shared Web Hosting, VPS และ Dedicated ซึ่งแตกต่างกันตามปริมาณและเทคนิคการใช้งานตามรายละเอียดต่อไปนี้
  Shared host มีราคาถูกที่สุด คือประมาณ 800 ~ 3,000 บาท ต่อปี แต่การใช้งานต้องแชร์พื้นที่กับผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ด้วย
  VPS มักมีการพิจารณาการจ่ายแบบราย 3 เดือน, 6 เดือน, 1ปี หรือนานกว่านั้นก็ได้ แต่จะช่วยให้เว็บไซต์ทางธุรกิจของคุณ รองรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้มากขึ้น และให้บริการด้วยความเร็วที่ดีมากขึ้น
  Dedicated เป็น Hosting ที่มีราคาสูงที่สุด ประมาณ 3,000 ~ 10,000 บาทต่อเดือน เหมาะกับนักธุรกิจที่ต้องการนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้รองรับการเข้าชมเว็บไซต์ของคนปริมาณมาก ๆ และมีรูปแบบการดึงดูดความสนใจที่หลากหลาย
 2. รูปแบบการให้บริการ: ผู้ให้บริการที่ดีควรมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่มากเพียงพอ เพราะ Hosting ถือเป็นรายละเอียดทางเทคนิคเฉพาะ และผู้ให้บริการที่ดีควรช่วยดูแลเซิร์ฟเวอร์และแก้ไขกรณีที่ผู้ใช้พบปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วด้วย เพราะความล่าช้าทางธุรกิจย่อมก่อให้เกิดความเสียหายได้มาก
 3. คุณภาพของ Server: ผู้ให้บริการ Hosting ที่ดี ควรเลือกใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ ไม่ล่มหรือเกิดปัญหาเมื่อมีผู้เข้าใช้งานเป็นปริมาณมาก ๆ รวมถึงหน่วยประมวลผลที่มีความรวดเร็ว ใช้เวลาในการเข้าเว็บไซต์ไม่นาน
 4. การกำหนด Location: Hosting ที่ดีต้องตั้งอยู่ใน Data Center ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกได้ตลอดเวลา โดยที่มีความเร็วและเสถียรภาพของระบบอย่างสูงที่สุด
 5. การรองรับโอกาสเติบโตในอนาคต การเติบโตของธุรกิจมักสัมพันธ์กับการใช้งานของเว็บไซต์โดยตรง ดังนั้นผู้ให้บริการ Hosting ที่ดี จึงควรมีบริการที่รองรับโอกาสเติบโตในอนาคตเอาไว้ด้วย

อาจกล่าวได้ว่า Hosting คือตัวช่วยที่ดีในการดำเนินธุรกิจในยุค 4G ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงเว็บไซต์ของธุรกิจได้ง่าย และรองรับความสะดวกในการใช้งานของลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย