4 ประเภท Hosting เลือกอย่างไรให้เหมาะกับเว็บไซต์

รูปแบบของเว็บโฮสติ้งในปัจจุบัน 4 แบบ

หากคุณต้องการสร้างเว็บไซต์ สิ่งแรกที่ควรรับรู้ก่อน คือ การเลือกประเภท Hosting เพราะไม่ใช่ทุกประเภทที่จะรองรับการสร้างเว็บและสำหรับคนที่เริ่มต้นก็ไม่ควรลงทุนมากเกินความจำเป็น แต่เมื่อไหร่ที่มีความเชี่ยวชาญก็ค่อยอัปเกรดประเภท Hosting ที่มีราคาแพงขึ้นได้นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ เราจึงมี 4 ประเภท Hosting มาแนะนำ จะได้เลือกให้เหมาะกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ดังต่อไปนี้

VPS Hosting (Virtual private server)

การเลือกใช้ Hosting ประเภทนี้ ลักษณะการใช้งาน คือ คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสามารถแบ่งทรัพยากรย่อย ๆ ออกเป็นหลายส่วน โดยแต่ละส่วนก็จะลง Server Program แค่มีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ก็สามารถแชร์ไปยังคนอื่นได้ในแต่ละส่วนที่แยกออกจากกัน แต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อดีคือ คุณสามารถรวมโปรแกรมในตัว Server Program ได้เอง ซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีความเชี่ยวชาญค่อนข้างมากพอสมควร นอกจากนี้ยังมีข้อดีคือ การใช้ VPS Hosting ทำให้คุณสร้างเว็บไซต์อย่างอิสระ และไม่ต้องแชร์ทรัพยากรกับเว็บไซต์อื่น ๆ เหมือนแบบ Shared Hosting

Shared Hosting

การใช้แบบ Shared Hosting คือ คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องโดยผู้ให้บริการจะทำการลง Server Program ให้ไว้แล้ว และจะมีการแบ่งย่อยอีกครั้งให้กับหลายคนได้ใช้กัน โดยที่คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องอาจจะมีหลายเว็บไซต์และมีหลาย User การใช้ Hosting ประเภทนี้ จะมีข้อดีคือ มีการตั้งค่าระบบมาเรียบร้อยแล้ว โดยที่คุณไม่ต้องตั้งค่าเองเพิ่มเติม จึงค่อนข้างจะให้ความสะดวกสบายและใช้ง่าย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดคือ ยังต้องแชร์ให้กับคนอื่นใช้ด้วย ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เช่น ถ้ามีเว็บไซต์อื่นโหลดทรัพยากรหนัก ๆ ก็จะทำให้เว็บไซต์เราถูกผลกระทบไปด้วยนั่นเอง

Dedicated Hosting

การเลือกใช้ Dedicated Hosting เน้นการใช้ความเชี่ยวชาญค่อนข้างสูงพอสมควรที่จะลงโปรแกรมต่าง ๆ โดยคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องจะเป็น Server ของคุณเพียงคนเดียว ทำให้ได้ใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ Server นั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถือว่าเว็บไซต์จะดีกว่าสองประเภทดังกล่าวข้างต้น โฮสติ้งประเภทนี้มีราคาสูง เหมาะกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้จำนวนมากและต้องการความปลอดภัยสูง เช่น หน่วยงานรัฐ ธนาคาร บริษัทมหาชน เป็นต้น

Cloud Hosting

การเลือกใช้ Hosting 3 ประเภทที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น จะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวในการประมวลผล การคำนวณหรือการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งมีความแตกต่างกับการเลือกใช้ ประเภทที่ 4 Cloud Hosting ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์หลายตัวในการกระจายข้อมูล แล้วจะมีการประมวลผลข้อมูลร่วมกัน ซึ่งมีข้อดีอย่างมากมาย กล่าวคือ เมื่อมีการคำนวณ ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดดับไป คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็สามารถ Back up ข้อมูลและประมวลผลหรือแสดงผลได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้โอกาสที่จะทำให้ Server หายไปแทบจะไม่มีเลย เว็บไซต์ที่ต้องรองรับทราฟฟิคมหาศาลอย่างแนวดูหนัง ข่าวบอล แนวๆนี้ควรใช้ Cloud เท่านั้น

เมื่อพิจารณา Hosting 4 ประเภท โดยเฉพาะกรณีที่ใครสร้างเว็บไซต์ WordPress แค่หนึ่งเว็บไซต์ ก็ไม่จำเป็นต้องเช่า Server ที่เปลืองค่าใช้จ่าย แนะนำให้เลือกประเภทที่ 1 VPS Hosting (Virtual private server) ก็เพียงพอแล้ว หรือถ้าต้องการประหยัดช่วงเริ่มต้นก็อาจเช่าแบบที่ 2 Shared Hosting ดูก่อน หากไม่รองรับก็สามารถอัปเกรดได้ง่าย เพียงติดต่อบริษัทผู้ให้บริการและจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมตามสัดส่วน