อย่าเพิ่งทำธุรกิจออนไลน์ ถ้ายังไม่รู้จัก Web Hosting

หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า การขายสินค้าบนเว็บไซต์ นอกจากต้องมีสินค้าดีน่าสนใจ มีการโปรโมตและออกโปรโมชั่นเด็ด ๆ เพื่อดึงดูดใจลูกค้าแล้ว ยังจำเป็นต้องมีการเช่าพื้นที่หรือที่เรียกกันว่า Web Hosting ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละเว็บไซต์มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมีทีมงานที่คอยประสานและแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคของเว็บไซต์ (ซึ่งมักเรียกว่างานหลังบ้าน) ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงนั่นเอง

อย่าเพิ่งทำธุรกิจออนไลน์ ถ้าไม่รู้จัก Web Hosting

โดยในปัจจุบัน Web Hosting สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. Shared Hosting

เป็นการเช่าพื้นที่แบบคลาสสิกทั่วไปที่บริษัทเอกชนผู้รับจ้างทำโฮสติ้งจะจัดสรรทรัพยากรใน server อย่างเพียงพอต่อการทำงานของแต่ละเว็บไซต์ที่รับผิดชอบอยู่ เหมาะอย่างยิ่งกับเว็บไซต์ขององค์กรขนาดเล็ก หรือบริษัทที่เปิดหน้าร้านออนไลน์เพื่อรับงานแบบจำกัด เช่น รับงานเฉพาะในเครือมหาชนหรือกลุ่มบุคคลเฉพาะด้านและมีความซับซ้อนในงานบริการออนไลน์ค่อนข้างต่ำ

2. VPS Hosting

เป็นโฮสติ้งที่ให้ความรู้สึกประดุจเจ้าของเว็บไซต์เป็นผู้ควบคุม Server ด้วยตัวเอง สมดังชื่อ VPS หรือ Virtual Private Server ที่มีการอนุญาตให้ผู้เช่า Server ควบคุมได้จากระยะไกล (Remote desktop connection) และมีการเปิดช่องให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดตั้งโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเว็บไซต์ยิ่งขึ้น Hosting รูปแบบนี้จึงเข้ากับธุรกิจที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์กับลูกค้าค่อนข้างถี่ เน้นความประทับใจในงานบริการที่รวดเร็วฉับไวและมีลูกเล่นของแอพพลิเคชั่นชวนให้ติดตาม

3. Dedicated server

เป็นการแชร์โฮสติ้งที่คล้ายกับแบบแรก แต่แตกต่างกันที่ศักยภาพ ความเร็ว และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Server ที่ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่และต้องการระบบความปลอดภัยที่สูงสุด

4. Reseller Hosting

เป็นโฮสติ้งที่เทียบได้กับการทำโมเดลธุรกิจเพื่อขายส่งให้ผู้ที่สนใจลงทุนนำไปปล่อยเช่า หรือขายพื้นที่ออนไลน์ต่อ และยังเหมาะกับผู้ที่มีธุรกิจออนไลน์หลายแบรนด์หรือหลายเครือข่ายที่ต้องการควบคุมหรือบริหารงานส่วนหลังบ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น

การเลือก Web Hosting กับบริษัทที่มีบริการครอบคลุมกับความต้องการที่แท้จริงในธุรกิจและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับคุณภาพของ Server และบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องประเมินอยู่เสมอ และหากมีประเด็นใดไม่ตอบโจทย์ ก็สามารถพิจารณาบริษัทโฮสติ้งรายอื่น ๆ ที่มีมากมายในท้องตลาดได้

อย่างไรก็ดี ในบางครั้งบริษัทที่ให้เช่าโฮสติ้งนั้นให้บริการดีอยู่แล้ว แต่ความที่เว็บไซต์ธุรกิจเรามีการเติบโตและขยายตัวมากเกินกว่าที่ Server เดิมจะรองรับได้ ก็จำเป็นต้องเปลี่ยน Hosting ก็เป็นไปได้เช่นกัน

อย่าเพิ่งทำธุรกิจ ถ้ายังไม่รู้จัก Web Hosting

เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเป็นนักธุรกิจออนไลน์ให้ได้ตระหนักถึงการเลือกโฮสติ้งที่มีคุณภาพ ทั้งส่วนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการดูแลเว็บไซต์ของคุณตลอดเวลา มากกว่าการเน้นที่ราคาถูกแต่เพียงอย่างเดียว