อยากสร้างธุรกิจ Hosting ต้องรู้อะไรบ้าง

อยากสร้างธุรกิจ Hosting ต้องรู้อะไรบ้าง

Hosting เป็นบริการรูปแบบใหม่ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะเป็นบริการที่ช่วยสร้างพื้นที่ว่างในการปฏิบัติการของเว็บไซด์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเว็บไซด์ที่ดีจะช่วยสร้างความน่าสนใจให้ผู้คนเข้ามาดู และเลือกใช้สินค้าหรือบริการกันมากขึ้น และเว็บไซด์ยังนับเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถเข้ามาใช้บริการได้อีกด้วย

ดังนั้นการนำ Hosting มาให้บริการจึงช่วยให้เจ้าของกิจการต่าง ๆ สามารถใส่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการสื่อสารให้กับลูกค้าได้มากตามต้องการ ทั้งยังสามารถใช้เป็นช่องทางรับข้อมูลจากลูกค้าได้อีกด้วย ทำให้เกิดผู้ให้บริการ Hosting ขึ้นมามากมาย ซึ่งหากคุณเป็นอีกหนึ่งผู้ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจ Hosting ก็ควรรู้รายละเอียดต่อไปนี้ให้ดีเสียก่อน

ประเภทของ Hosting โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ shared Hosting เป็นบริการที่เหมาะกับเว็บไซต์ขนาดธรรมดาทั่วไป แต่พื้นที่ของเครือข่ายอาจต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อราคาที่ย่อมเยากว่า Hosting ประเภทอื่น ๆ นั่นเอง VPS Hosting เป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ใช้งานแบบโปรแกรมหรือ Application ร่วมด้วย มีขนาดเพิ่มเติมมากกว่า Shared Hosting มี Data Transfer ที่ถูกแบ่งการใช้งานอย่างชัดเจนไม่ต้องแชร์ร่วมกับเว็บไซต์อื่น ๆ Dedicated server เป็นบริการเฉพาะเจาะจงผู้ใช้งานแต่ผู้เดียว ซึ่งผู้ใช้อาจแบ่งใช้งานหลายเว็บไซต์ที่ตนเองดูแลก็ได้ จึงเป็นรูปแบบการใช้งานที่เหมาะกับบริษัทหรือองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่หรือเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ data ที่มีความเสถียรปลอดภัยและรวดเร็วมากขึ้น ส่วน Reseller Hosting เป็นสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการพื้นที่มาก ๆ เพื่อนำไปแบ่งใช้บริการให้กับลูกค้า หรือมีหลายเว็บไซต์ที่ต้องดูแล ซึ่งประเภทของ Hosting แต่ละประเภทนั้นจะคิดค่าบริการแตกต่างกันตามขนาดของ data นั่นเอง

Hosting เป็นบริการรูปแบบใหม่ในยุคที่เทคโนโลยี

ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมีมาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจ Hosting มีความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่ต่อเนื่องรุนแรง มีโอกาสที่คู่แข่งจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่โอกาสหรือคู่ค้าทางธุรกิจกลับมีแนวโน้มลดลงหากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้หลายกรณีลูกค้ามีอัตราการต่อรองสูงจนได้กำไรไม่คุ้มค่า หรือมีโอกาสเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งได้ง่าย และยังยากที่ลูกค้าจะยึดมั่นในแบรนด์ของท่าน เพราะรูปแบบของสินค้าเหมือนกันในทุก ๆ ผู้ให้บริการ

เมื่อรู้จักแนวทางดังที่ได้กล่าวมาในขั้นต้น เชื่อได้ว่าผู้ที่สนใจทำธุรกิจ Hosting ทุก ๆ คนจะสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างรอบคอบ หมั่นคอยติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เพื่อให้ทันกับการพัฒนาต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ก้าวหน้ากว่าคู่แข่ง สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ที่ดีให้กับธุรกิจของนักลงทุนได้อย่างยั่งยืน