การเลือก Hosting สำคัญกับการเปิดเว็บไซต์ออนไลน์อย่างไร

Server racks in server room data center. 3d render

การเลือก Hosting ที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จได้ เนื่องจากจะทำให้เว็บไซต์ของคุณ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างราบรื่นเปรียบเทียบได้กับการที่คุณไปเปิดร้านขายของในตลาดสด ที่จะต้องหาแหล่งในการจำหน่าย ไม่สามารถที่จะเปิดร้านอย่างโดดเดี่ยวและโดยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบถ้วนได้ เนื่องจากต้องใช้ต้นทุน เช่น ระบบน้ำ-ไฟ การจัดการขยะ ระบบความปลอดภัย ฯลฯ

การเลือก Hosting เปรียบสเหมือนการเลือกขายสินค้า

การเลือก Hosting จึงเปรียบสเหมือนการเลือกค้าขายสินค้า ผู้ดูแลตลาดนัด ที่มีประสิทธิภาพ ไว้ใจได้ทั้งฝีมือการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวก หรือที่เรียกว่างานหลังบ้าน เพื่อให้นักธุรกิจออนไลน์สามารถที่จะทุ่มเทให้ความ สำคัญ เฉพาะส่วนหน้าร้าน การพัฒนาสินค้า และการบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่

Hosting ของเอกชนที่ให้บริการในปัจจุบัน จะทำหน้าที่ดูแลในส่วนของ Server ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บข้อมูลของระบบ โดยจะมีทีมโปรแกรมเมอร์ที่มีความชำนาญในการเขียนอ่านภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Javascript html คอยดูแลอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสำคัญต่อความราบรื่นในการติดต่อซื้อขาย และสะดวกในการอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของคุณอยู่เสมอ

ทั้งนี้ มีการศึกษาว่า หากลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์ขายของออนไลน์แล้วประสบปัญหาเว็บไซต์ล่ม ขึ้นคำว่า error หรือดาวน์โหลดข้อมูลช้า จะทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่เปลี่ยนความสนใจจากร้านค้าออนไลน์นั้นไปใช้บริการจากร้านค้าเจ้าอื่นแทน

สำหรับนักธุรกิจออนไลน์มือใหม่ คุณควรเลือก Hosting ที่มีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็น เพราะจะสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายรายเดือน เปรียบเหมือนกับการเลือกพื้นที่เช่าหน้าร้านขายสินค้าในตลาดนัด ที่หากเลือกพื้นที่กว้างใหญ่เกินจำเป็น ก็เท่ากับคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง โดยไม่เกิดรายเพิ่มแต่อย่างใด จึงควรเริ่มจาก hosting ที่มีบริการขนาดพื้นที่หน่วยเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ 5 GB ซึ่งเพียงพอต่อการทำธุรกิจออนไลน์ทั่วไป เช่น ขายเสื้อผ้า รองเท้า นำเข้าสินค้าไอที ฯลฯ

แต่หากคุณมีการเติบโตของธุรกิจสูงขึ้น มีการโหลดรูปภาพของสินค้า หลายรุ่นหลายแบรนด์ และมีการใช้อีเมลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคุณและลูกค้า หรือทีมงานต่าง ๆ ก็ค่อยปรับแพ็กเกจ ไปใช้รุ่นที่มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้นถึงเป็น 15 ถึง 20 GB

หากธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น การโรงแรม ห้างร้านที่มีหลายสาขา ก็ต้องการใช้พื้นที่ถึง 200 MB ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณจะมีค่าใช้จ่ายแก่ Hosting ประมาณ 10,000 บาทต่อปีเลยทีเดียว

การเลือก Hosting ยังต้องใส่ใจเรื่องงานบริการ ที่หากเกิดปัญหาเหตุฉุกเฉิน เช่น เว็บไซต์ล่ม Server ช้า ต้องมีทีมงานของ Hosting ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ และสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็วทั้งทางอีเมลและโทรศัพท์ จึงจะทำให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณดำเนินได้อย่างราบรื่นด้วย

การเลือก Hosting เปรียบสเหมือนการเลือกขายสินค้า